Open Dataren inguruko berriak

Albiste, artikulu eta berrien bilatzailea

KontratazioA Plataformari buruzko API REST berria

Argitalpen-data: 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak, kontratazioaren alorrean eskumena duenak, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren bitartez, Kontratazio Publikoa Euskadin/KPE (eremu operatiboan KontratazioA plataforma gisa ezaguna) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko (aurrerantzean, EAEko sektore publikoa) eta Euskal Sektore Publikoko kontratazio-organo guztien eskura jartzen du (besteak beste, hiru lurralde historikoetako foru-administrazioak eta EAEko toki-administrazioak barne) , kontratu publikoen arloko publizitatearen eta gardentasunaren atari gisa.

KontratazioA plataformak kontratatzailearen profila (lizitazio guztiak eta horien emaitzak modu automatizatuan argitaratzen dituena) eta Euskal Autonomia Erkidegoko kontratu publikoen Erregistroko informazio publikoa (Revascon) jasotzen ditu, beste zerbitzu batzuen artean:

  • Kontratatzailearen profilak Euskal Sektore Publikoko erakundeen kontratazioetan lortutako lizitazioei eta emaitzei buruzko informaziorik zabalena lortzeko aukera ematen du.
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroa kontratazio publikoari buruzko informazio-sistema ofizial nagusia da. Beraz, kontratazio publikoa ezagutzeko, aztertzeko eta ikertzeko, kontratu publikoen estatistika kudeatzeko, kontratazio publikoari buruzko nazioko eta nazioarteko informazio-betebeharrak betetzeko, eta kontratuei buruzko datuak Administrazioko beste organo batzuei jakinarazteko euskarria, gardentasun-printzipioaren arabera. Laburbilduz, botere publikoen tresna da kontratazio publikoaren prozedurak eta jardunbideak berrikusteko eta hobetzeko, hornitzaileen kalitatea, fidagarritasuna eta eraginkortasuna aztertzeko, eta merkatu publikoetako lehia eta gardentasuna gainbegiratzeko.

SPKLren 347. artikuluaren 8. apartatuak honako hau ezartzen du: «Informazioa estandar ireki eta berrerabilgarrietan argitaratuko da». Bestalde, arau beraren 63. artikuluaren 1. apartatuaren 2. atalak adierazten du profilaren informaziorako sarbidea librea izango dela, eta, era berean, «Kontratatzailearen profiletan jasotako informazio guztia formatu ireki eta berrerabilgarrietan argitaratuko da, eta jendeak eskuratzeko moduan egongo da gutxienez ere 5 urtez; hori, halere, ez da eragozpena izango informazio-eskaerak aurkeztuta lehenagoko espedienteak ere eskuratu ahal izateko».

2020. urteaz geroztik, zenbait datu-multzo argitaratzen dira aldizka Open Data Euskadiren katalogoan. Katalogo horrek datu berberak eskaintzen ditu Excel, XML eta JSON formatuetan, deskargatzeko, zehazki:

Api Rest

Euskal sektore publikoaren kontratazio publikoaren eremu zehatzean, karga, tratamendu eta prozesatze bateratuak zailak izan daitezke argitaratutako lizitazioen bolumen handiagatik, bai eta informazioaren izaera dinamikoagatik eta prozedura batzuen arteko erlazioagatik ere.

Horregatik, eta gardentasun masiboa bermatzeko, publizitate eta gardentasun mailan aplikatzekoa den araudi juridikoaren ildotik, API REST multzo bat eraiki da, eta espero dugu jauzi kualitatibo bat ematea datuen ustiapenean:

  • C-Contrats: KontratazioA plataforman erregistratutako kontratuei buruzko informazioa eskaintzen du.
  • CN-Contracting notices: KontratazioA plataforman argitaratutako iragarkiei buruzko informazioa eskaintzen du.
  • CO-Companies: Euskadiko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan inskribatutako enpresen datuak eskaintzen ditu.
  • CA-Contracting Authorities: KontratazioA plataformari atxikitako botere esleitzaileei buruzko datuak ematen ditu (ia euskal sektore publiko osoak, 800 botere adjudikatzailek baino gehiagok haien lizitazioak eta emaitzak argitaratzen, eta beren kontratuak gure plataforman erregistratzen dituzte).

API RESTek aplikazioak eta zerbitzuak garatzea errazten dute, eta horiek erabiltzeko erraztasuna da interfaze honen ezaugarri nagusietako bat, datuak trukatzeko beste protokolo estandar batzuekin alderatuta.

Kontratu publikoen APIa

Espero dugu kontratazio publikoaren arloko tresna hau baliagarria izango den.

Berriak

Últimos artículos Comunidad Open Data