Arautegia

Inprimatu

285/2021 EBAZPENA, irailaren 27koa, Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario Integratuko zuzendari-gerentearena, zeinaren bidez Zuzendaritzako Idazkari lanpostu bat izendapen askez beteko den Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario Integratuko Zuzendaritza Gerentzian.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 206
 • Hurrenkera-zk.: 5254
 • Xedapen-zk.: 285
 • Xedapen-data: 2021/09/27
 • Argitaratze-data: 2021/10/15

Gaikako eremua

 • Gaia: Osasun eta kontsumoa; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Funtzio publikoa

Testu legala

Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario Integratuko Zuzendaritza Gerentzian Zuzendaritzako Idazkari lanpostua hutsik geratuko dela aurreikusten da. Hori dela-eta, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 28. artikuluaren hirugarren arau komunean, Osakidetzaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuan eta azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezartzen denaren arabera, lanpostu hori izendapen askez betetzeko deialdi publikoa iragartzea erabaki du Zuzendaritza Gerentzia honek, honako oinarrien arabera

OINARRIAK

 1. Parte hartzeko baldintzak.

  Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute baldintza hauek betetzen dituztela egiaztatzen dutenek:

  1. Osakidetzako edozein zerbitzu-erakundetako langile finkoa izatea (estatutupekoa, funtzionarioa edo lan-legepeko kontratuduna) eta lanpostua jabetzan edukitzea C2/D2 lanbide-taldean.

  2. C2/D2 taldeari dagokion titulazioaren jabe izatea.

  3. 2 urteko gutxieneko lan-esperientzia C2/D2 lanbide-taldean.

   2. hizkuntza-eskakizuna.

  1. Uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren eta Osakidetzako Euskara Planaren gainerako betebeharrak betetzea.

 2. Aintzat hartuko diren merezimenduak.

  1. Ezagutza espezifikoak arlo hauetan.

   Prestakuntza zuzendaritzako antolamendu-unitateetan.

   Ezagutza aurreratuak Ofimatikan: Word, Excel, Access, PowerPoint.

   Osakidetzako aplikazioak erabiltzen jakitea, bai pertsonak kudeatzekoak (karteldegiak, Osakidetzakoa), bai gainerako aplikazioak (prisma, Eskabide...).

  2. Esperientzia antzeko postuetan.

  3. Antolatzeko eta taldean lan egiteko gaitasuna.

  4. Komunikaziorako, informazioaren transmisiorako eta kalitateko traturako gaitasunak.

   Lanpostu hau betetzeko interesgarria izan daitekeen eta balioa erants dezakeen edozein merezimendu aurkeztu ahalko da.

 3. Euskararen ezagutza.

  Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuak eta berau garatzen duten arauek xedatutakoaren arabera egingo da balorazioa.

 4. Eskaerak egiteko epea eta aurkezteko modua.

  Interesdunek Osakidetzako Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario Integratuko Langileen Zuzendaritzan (Antonio Miranda Etorbidea 5, 48902 Barakaldo) aurkeztu beharko dituzte eskabideak. Horretarako, 15 egun balioduneko epea izango dute, Ebazpen hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Aurkeztu ahal izango dira, halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako eran.

  Interesdunek Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario Integratuko Langileen Zuzendaritzara bidali behar dute eskabidea (Antonio Miranda Etorbidea 5, 48902 Barakaldo), beren datu pertsonal guztiak eta curriculum vitae dokumentatuarekin batera.

  Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

  NANaren, pasaportearen edo gidabaimenaren fotokopia konpultsatua.

  Funtzionario edo estatutupeko langile finkoaren izendapenaren fotokopia konpultsatua edo, hala badagokio, lan-legepeko kontratudun finkoa dela egiaztatzen duen agiriarena.

  Baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazioaren fotokopia konpultsatua.

  Baloratu beharreko merezimendu guztien fotokopia konpultsatua.

  CVaren aplikazio informatiko korporatiboan behar bezala baliozkotuta dauden alderdiak ez dira ziurtatu behar izango aurreko paragrafoan ageri den moduan; hala ere, eskatzaileak horren berri eman behar du eskabidean.

 5. Balorazio Batzordea.

  Batzorde bat eratuko da aurkezten diren eskabideak baloratzeko, eta izangaiei horren berri emango zaie.

  Batzordeak, eskabideak baloratu ondoren, eginbide osagarriak gauzatzea erabaki dezake; eta izangaiei horren berri emango die.

  Izangaien balorazioa egindakoan, eta berau kontuan hartuta, dagokion izendapena egiteko proposamena aurkeztuko da. Lanpostua hutsik uztea proposa dezake epaimahaiak, betiere aurrez txosten arrazoitua eginez, baldin eta izangaiek betetzen ez badituzte bete beharreko baldintzak.

  Akta egingo da Batzordea biltzen den bakoitzean. Bertan, aurkeztutako izangaiak eta gauzatutako eginbide osagarriak (halakorik balego) zerrendatuko dira, eta lanpostua euretako bati esleitzeko edo deialdia bete gabe uzteko kontuan hartutako arrazoiak emango.

 6. Hautaketa prozedura.

  Ezin izango dira baloratu, inolaz ere, deialdia EHAAn argitaratzen den egunean eskuratu gabe dauden merezimenduak, ez eta eskaerak aurkezteko epea amaitu aurretik behar bezala alegatu eta egiaztatu ez direnak ere.

 7. Prozedura amaitzeko Ebazpena.

  Honen bidez hasitako prozedurari amaiera emango zaio (lanpostua esleitzea edo betetzeke uztea), Osakidetzako Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario Integratuko zuzendari-gerentearen Ebazpenaren bidez, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta baita Osakidetzaren intranetean zein web-orri korporatiboan ere argitaratuko da.

  Ebazpen horrek ondorioak izango ditu EHAAn argitaratzen den egunetik aurrera, bertan besterik xedatu ezean.

 8. Ebazpen honen aurkako errekurtsoak.

  Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetzako zuzendari nagusiari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

  Barakaldo, 2021eko irailaren 27a.

  Barakaldo-Sestaoko ESIko zuzendari-gerentea,

  JOSEBA JULEN BALLESTERO ZARRAGA.

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik
Euskadi, auzolana